Dienst Justitiële Intrichtingen

360º presentatie
logo Dienst Justitiële Inrichtingen

In-Made360 De waarde van werk

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 78 arbeidszalen van 28 Nederlandse gevangenissen virtueel in beeld gebracht in een interactieve 360º presentatie. Met als doel het werk dat gedetineerden in de gevangenis uitvoeren te laten zien aan de buitenwereld. Het is alsof je er zelf rondloopt en de gedetineerden en collega’s van DJI (arbeidsmedewerkers) gewoon om je heen aan het werk zijn in de arbeidszalen.

De waarde van werk
Gedetineerden in Nederland werken tijdens detentie voor de penitentiaire productiebedrijven In-Made, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daardoor leren ze belangrijke werknemersvaardigheden die hen helpen bij de terugkeer naar de samenleving. Zo draagt In-Made bij aan het terugdringen van recidive.

In-Made360
www.in-made360.nl