De vraag


Koninklijke Visio is de organisatie waar iedereen terecht kan met vragen over slechtziend en blind zijn. Voor de toekomst werkt Visio aan een nieuwe strategie. Onze medewerkers willen we op een leuke en toegankelijk manier betrekken bij dit strategietraject.

De oplossing


Eerst hebben we een unieke beeldtaal ontwikkeld die aansluit bij de herkenbare Visio huisstijl. Daarna hebben we in een aantal stappen, aan de hand van brainstormsessies, een verscheidenheid aan beeldmateriaal gemaakt om medewerkers actief bij de strategie te betrekken. We trappen af met de animatie ‘Visio kiest een nieuwe koers’ waarin we mogelijke toekomstvisies voorleggen aan de medewerkers, zodat ze hun mening konden geven. Om onze doelgroepen van Visio helder te krijgen hebben we een serie persona’s ontworpen. Met animatie ‘Een wendbaar Visio’ geven we uitleg over de toekomststrategie die uiteindelijk gekozen is. Daarnaast was er behoefte aan meer uniformiteit tussen de verschillende Visio locaties in de beleving van Visio als werkgever. Daarom ontwikkelden we een serie illustraties ten behoeve van employer branding.

Serie persona's - Visio doelgroepen

Animatie - Visio kiest een nieuwe koers

De impact


Door onze ontwikkelde beeldtaal worden alle uitingen binnen het toekomsttraject visueel eenduidig gepresenteerd binnen de gehele organisatie. Dit geeft meer duidelijkheid en herkenbaarheid voor medewerkers, waardoor er meer betrokkenheid ontstaat bij de toekomststrategie.

Illustraties - Employer branding

Klantervaring


Het is heel fijn samen werken met Ivo en Jos. Met het stellen van de juiste vragen en daar nog dieper op door te gaan, kwamen we echt tot de kern van onze boodschap. Zij wisten een uitgebreid en complex verhaal te vertalen naar een aantrekkelijk, duidelijk en korte animatie, waarin de essentie van het verhaal overeind blijft.

Antonietta Asta, Koninklijke Visio
manager communicatie

Animatie - Een wendbaar Visio

Partners


Meer werk